MenuOcena firmy (0 z 0 głosów)


Opis:


Nagła śmierć bliskiej osoby to nie tylko sytuacja powodująca smutek i mnóstwo żalu. Po pogrzebie często nastaje chwila, kiedy należy zaprowadzić porządek w sprawach prawnych zmarłego. Do zadań członków rodziny należy wtedy  też podział majątku, głównie z powodu uregulowania kwestii opłat. Staje się to tym bardziej problematyczne jeśli nie ma testamentu jasno wskazującego potencjalnych spadkobierców lub też treść takiego dokumentu okazuje się krzywdząca dla członków najbliższej rodziny i powoduje zrozumiały sprzeciw. W takim momencie istnieją dwie możliwości. Pierwszą z nich jest polubowne ustalenie między zainteresowanymi, jak podzielić zgromadzone dobra. Wymaga to nieraz długich rozmów oraz sporo kompromisów, może być też dość czasochłonne z uwagi na mnogość osób, którym należy się spadek. 

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie litery prawa i zwrócenie się do odpowiedniej instancji. W Polsce ustawodawca w sposób jasny wskazał kierunki dziedziczenia, zarówno w sytuacji, gdy zmarły pozostawił testament, jak i kiedy śmierć nastąpiła nagle i takiego dokumentu nie przygotowano. Zasady te są zwykle obligatoryjne dla wszystkich spadkobierców, jednak istnieją również pewne sposoby ich podważenia. Jeśli członkowie rodziny nie mogą dojść do porozumienia w zakresie podziału aktywów lub też podczas ich rozdzielenia zachodzi jawna niesprawiedliwość, kolejnym krokiem, jakie mogą podjąć strony, jest przeniesienie sporu na salę sądową. 

Podczas rozprawy mającej na celu podział majątku można występować bez pełnomocnika, jednak warto przemyśleć taki krok i jednak zdecydować się na pomoc prawnika. Jurysta nie tylko jest w stanie wskazać dostępne drogi postępowania, ale też przygotuje potrzebne dokumenty i zadba o ich terminowe złożenie przed właściwym organem. Mieszkańcom Gdyni pomaga adwokat ogłaszający się na stronie tomasz-janik.pl.

Nierzadko podział majątku może przerodzić się w prawdziwą batalię, zwłaszcza gdy osób roszczących sobie prawo do spadku jest wiele, a same aktywa są naprawdę wartościowe. Zadaniem prawnika jest więc tonowanie zachowań i poprowadzenie rozmów w taki sposób, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu lub innych niepożądanych zdarzeń. Jurysta, by osiągnąć cel, może powołać się na powagę samego urzędu (własnego, sądu) oraz zaapelować do rozsądku zainteresowanych. 


DANE FIRMY:


  • Telefon: 609 609 717
  • Domena: https://tomasz-janik.pl/
  • Nazwa: Kancelaria Adwokacka Tomasz Janik
  • Adres: Starowiejska 58
  • Miejscowość: Gdynia
  • Kod pocztowy: 81-356

Dodaj Opinie


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!