MenuOcena firmy (0 z 0 głosów)


Opis:


Zapis ustawy o zamówieniach publicznych jest dość skomplikowany, zwłaszcza dla reprezentujących podmioty gospodarcze, przystępujących do procedury po raz pierwszy. Możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy dają tematyczne szkolenia. Organizatorem kursów omawiających przetargi i obowiązki zarówno wykonawców, jak i zamawiających, jest kancelaria prawna ogłaszająca się na stronie internetowej wykonawcawprzetargu.pl. 

Uczestnictwo w spotkaniach z radcą prawnym, którego domeną jest doradztwo w kwestiach dotyczących zamówień publicznych, pozwala zyskać bądź zaktualizować wiedzę o tym temacie, którą można następnie wykorzystać podczas przygotowywania wniosku. Prowadzący jest w stanie omówić błędy, jakie uczestnik szkolenia popełniał do tej pory oraz wskazać sposoby, jak ich uniknąć w przyszłości. 

Aby skorzystać z możliwości uczestnictwa w szkoleniach o zamówieniach publicznych mieszkańcy Łodzi, Warszawy, Bydgoszczy bądź Skierniewic mogą zgłosić się do znajdujących się na terenie wspomnianych miast filii kancelarii. O spotkanie z radcą prawnym mogą też ubiegać się podmioty, które złożyły ofertę przetargową i została ona odrzucona lub zgłoszona do organów kontrolnych. Prawnik w takiej sytuacji w ramach odpłatnej działalności przeprowadza analizę dokumentów i wskazuje klientowi dostrzeżone braki bądź uchybienia będące powodem problemu.

Jeżeli wykonawca ma wątpliwości, czy przetarg, w którym wziął udział, jest prowadzony zgodnie z prawem, może zgłosić się do kancelarii z prośbą o podobną weryfikację. Jeśli radca prawny dostrzeże nieprawidłowości, których występowanie wpływa na sytuację jego klienta, może w jego imieniu złożyć odpowiednie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jako organu kontrolnego.

Biuro przyjmuje zgłoszenia o wsparcie od podmiotów gospodarczych o różnej wielkości i posiadanym kapitale. Dla prawnika nie ma też znaczenia, w jakiej branży działa potrzebujący pomocy. Podejmuje się doradztwa opartego na najnowszych aktualizacjach prawa. Wspiera klienta w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, odpowiada na pytania dotyczące poszczególnych sytuacji związanych z praktyczną stroną składania wniosku i oczekiwania na decyzję zamawiającego. Świadczenia są płatne, a ich koszt zależny od tego, jakie działania są podejmowane przez jurystę w związku z daną zleconą sprawą.


DANE FIRMY:


  • Telefon: 661 481 676
  • Domena: https://wykonawcawprzetargu.pl/
  • Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Styczyński
  • Adres: Gdańska 89
  • Miejscowość: Bydgoszcz
  • Kod pocztowy: 85-022

Dodaj Opinie


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!