MenuOcena firmy (0 z 0 głosów)


Opis:


Wszystkie budynki i obiekty budowlane zarówno te nowo powstające, jak i już istniejące muszą spełniać określone warunki bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy nakładają na właścicieli, administratorów i najemców tych budynków obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest ona wymagana dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe budynków:

 • pełniących funkcje użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Muszą one spełniać jeden z przedstawionych warunków:

 • w nieruchomościach tych występuje strefa zagrożona wybuchem,
 • objętość całkowita budynku lub jego część, będąca odrębną strefą pożarową, jest mniejsza niż 1000 m3, a w przypadku obiektu inwentarskiego 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu, takiego jak np. składowisko odpadów, jest większa niż 1000 m2.

Podmioty, których interesuje profesjonalnie opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu w Warszawie, mogą skorzystać z usług firmy Strefa Bezpieczeństwa Pożarowego Marek Płotnica. Firma zatrudnia doświadczonych specjalistów, którzy doskonale znają wszystkie wymagania i przepisy przeciwpożarowe. Takki dokument składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. W części opisowej muszą znaleźć się między innymi:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • jakie urządzenia przeciwpożarowe powinny znaleźć się na wyposażeniu i kiedy muszą być poddawane konserwacji czy przeglądom technicznym,
 • jak postępować na wypadek pożaru,
 • jak zabezpieczać wykonywane prace pożarowo niebezpieczne,
 • sposoby przekazywania wiedzy ppoż. zarówno pracownikom, jak i stałym użytkownikom obiektu.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata, a także po każdej przebudowie budynku i zmianie jego charakteru. Dotyczy to sposobu użytkowania obiektu, który ma wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 • W części graficznej powinny być zawarte plany ewakuacji budynku:
 • rzuty kondygnacji,
 • plany korytarzy i klatek schodowych,
 • drogi i wyjścia ewakuacyjne,
 • miejsca umieszczenia sprzętu gaśniczego, hydrantów czy też przycisków sygnalizacyjnych.

DANE FIRMY:


 • Telefon: +48 601 385 004
 • Domena: https://stbp.pl/
 • Nazwa: Strefa Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Adres: Bukowskiego 4
 • Miejscowość: Warszawa
 • Kod pocztowy: 03-982

Dodaj Opinie


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!